فهرست مطالب

گوگل یک حرف E دیگر که مخفف کلمه experience به معنی تجربه است به الگوریتم EAT اضافه کرد. دلیل آن هم چالش بزرگی به نام هوش مصنوعی و استفاده از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی است. برداشت سئوکاران از این قضیه، دادن اطلاعات کافی در مورد نویسنده، تجربه استفاده از محصول یا خدمات، سوابق و تخصص های آن در مطالب قبلی است. البته در این بین به کیفیت محتواهای قبلی نویسنده و تخصصی بودن زمینه کاری سایت هم باید توجه کرد.

EAT

  • Expertise
  • Authoritativeness
  • Trustworthiness

گوگل صراحاتا عنوان کرده که عدم وجود شواهد EEAT در صفحات به معنی Low Quality است و اگر بوضوح مشخص کرده اید که چه کسی محتوا را نوشته و داده های مورد نیاز را نیز درباره وی پیکربندی کرده باشید، در مسیر شاخص های EEAT همسو شده و موفقیت لازم را کسب خواهید کرد. این موتور جستجو می گوید: ما قویا توصیه می کنیم اطلاعات نویسنده را بر اساس متریک های EEAT برای برآورده سازی خواسته کاربران و توجه شان ایجاد کرده باشید.

تجربه اولیه درباره یک موضوع (حرف “E” جدید در E-EAT)

از دسامبر ۲۰۲۲، عبارت EAT محبوب گوگل (تخصص، اعتبار، اعتماد) یک حرف E اضافی دریافت کرده است: تجربه (Experience) که آن را E-EAT می‌سازد. حالا گوگل در ارزیابی کیفیت محتوا، تجربه نویسنده یا خالق را مدنظر قرار می‌دهد.

برای مثال، به عنوان بنیانگذار یک آژانس سئو، تجربهٔ عملی واقعی در زمینهٔ روند سئو در سال ۲۰۲۳ دارم و می‌توانم با اعتبار دربارهٔ آن صحبت کنم. با این حال، اگر من قصد داشته باشم یک قطعه محتوا را در یک وبسایت سلامت دربارهٔ علل رایج بیماری قلبی ایجاد کنم، این موضوع کیفیت محتوا را تضعیف می‌کند، زیرا من یک حرفه‌ای پزشکی نیستم و تجربهٔ درمانی ندارم.

گوگل می گوید شما می توانید برای تولید محتوا از هوش مصنوعی کمک بگیرید اما نیاز است شاخص های helpful content را نیز برای اطمینان از کیفیت و ارزش آنچه که برای مخاطب نوشته شده در نظر داشته باشید. همینطور فاکتورهای EEAT و WHW نیز در مسیر نحوه استفاده و پیاده سازی محتوای AI وجود دارد که در نوع خود بسیار حائز اهمیت است.

تجربه، تخصص و اقتدار مفاهیم مهمی هستند که می‌توانند از ارزیابی اعتماد شما پشتیبانی کنند

به گفته گوگل : وقتی محتوا را می نویسید، آیا این “محتوا همچنین نشان می دهد که با درجاتی از تجربه تولید شده است، مانند استفاده واقعی از یک محصول، بازدید واقعی از یک مکان یا انتقال آنچه که یک شخص تجربه کرده است؟”

گوگل توضیح داد که «برخی موقعیت‌ها وجود دارد که در آن واقعاً چیزی که بیشتر از همه برای شما ارزش قائل هستید محتوای تولید شده توسط شخصی است که تجربه زندگی دست اولی در مورد موضوع مورد نظر دارد.»

سایر مطالب