تجربه کاربری یا UX

تجربه کاربری یا UX تجربهٔ کاربری (به انگلیسی: User Experience ) به اختصار UX شامل رفتارها، نگرش‌ها و احساسات یک کاربر دربارهٔ استفاده از یک محصول، سامانه یا سرویس خاص است. تجربهٔ کاربری جنبه‌های کاربردی، تجربه شده، اثرگذار به صورت عاطفی، معنادار و ارزش‌مند تعامل انسان و رایانه و مالکیت محصول را در بر می‌گیرد. نمونه رابط کاربری وقتی که شما از یک محصول استفاده می کنید مجموعه از […]