شرکت آرمان پژوه آیرین

شرکت آرمان پژوه آیرین با اتکاء به تیم کارشناسان حرفه ای خود با ارائه مشاوره تخصصی جهت اخذ استانداردهای صادراتی و استانداردهای مدیریت کیفیت،محیط زیست،ایمنی و بهداشت شغلی،صنایع غذایی،تجهیزات پزشکی،مدیریت آموزشی،مدیریت ارتباط با مشتریان،سیستم های مدیریتی در خدمات آزمون و کالیبراسیون و بازرسی فنی ، آماده ارائه خدمات آموزشی و مشاوره به سازمان ها،صنایع و موسسات جهت ارتقای سیستم ها، بهبود عملکرد و توسعه سطح کسب و کار می باشد.

طراحی سایت در اصفهان

Back to Top